Lütfen bekleyiniz...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

07.02.2020 / Niğde İlinde Yapılacak Olan Fotovoltaik Güneş Paneli Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin 14/5/2018 Tarihli ve 2018/11817 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2090) 30.12.2019 / 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 37 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9 uncu Maddesinin Uygulanma Süreleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1950) 27.12.2019 / Bursa İlinde Yapılacak Olan Elektrikli Otomobil Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1945) 04.10.2019 / Bursa İlinde Yapılacak Üre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1611) 10.09.2019 / Mahkeme Kararı Gereği Tapu İptaline Karar Verilen Taşınmaz Satışından Dolayı Elde Edilecek Kazancın Verilendirilmesi Hakkında Özelge 03.09.2019 / Zarar Nedeniyle Sermaye Kaybı Sonucu Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Gereği Zorunlu Olarak Yapılacak Ve Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları İle Geçmiş Yıl Karlarından Karşılanacak Sermaye Azaltımında Her Hangi Bir Vergisel Yükümlülüğün Olup Olmadığı Hakkında Özelge 02.09.2019 / İşin Terk Edilmesinden Sonra Ortaya Çıkan Hakedişlere İlişkin Vergisel Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Ve Belge Düzeni Hakkında Özelge 27.08.2019 / Cari Hesap Dönemine İlişkin Olup Henüz Ödenmemiş Yabancı Para Cinsinden Giderlerin, Değerleme Günlerinde Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulmayacağı Hakkında Özelge 09.08.2019 / Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları Hakkında Özelge 05.08.2019 / İstanbul İlinde Yapılacak Olan İnsansız Hava Araçları ve Akıllı Sistemler Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1504) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>