Lütfen bekleyiniz...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

30.09.2022 / Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Sirküler 30.09.2022 / 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 61 Nolu Sirküler Yayınlanmıştır 15.09.2022 / 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6036) 25.08.2022 / Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18.08.2022 / Zonguldak İlinde Yapılacak Olan Gübre Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 5971) 09.08.2022 / Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 27.07.2022 / 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 14 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasında Yer Alan İstisnanın, Kurumların 30/6/2022 Tarihli Bilançolarında Yer Alan Yabancı Paralar İtibarıyla da Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5872) 26.07.2022 / 5872 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı 21.07.2022 / 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Geçici 2 nci Maddesinin Üçüncü Fıkrası ile 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasında Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Kapsamında, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile Ar-Ge veya Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Toplam Sayısına veya Teşvikine Konu Edilen Toplam Çalışma Sürelerine Uygulanmak Üzere Söz Konusu Bölge ve Merkezler Dışında Geçirilen Süreler Bakımından Belirlenmiş Olan Oranın, 31/12/2023 Tarihine Kadar Yüzde Yetmiş Beş Olarak Uygulanması ile 16/10/2021 Tarihli ve 4625 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5806) 19.07.2022 / Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Sirküler Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>