Lütfen bekleyiniz...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

27.11.2020 / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) 25.11.2020 / Adana İlinde Yapılacak Olan Saf Tereftalik Asit (PTA) ve Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3200) 17.11.2020 / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 / Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 05.11.2020 / Bursa İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3181) 19.10.2020 / 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı 19.10.2020 / Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Sirküler 30.09.2020 / 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032) 14.09.2020 / Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakım Hizmetine Aracılık Edilmesi Halinde İstisna Hükmünden Yararlanılıp Yararlanılmayacağı Hakkında Özelge 01.09.2020 / Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4) Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>