Lütfen bekleyiniz...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

31.07.2020 / 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2813) 10.07.2020 / 2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı 10.07.2020 / 2020 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı 09.07.2020 / Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Sirküler 28.06.2020 / Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 2681) 03.06.2020 / 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604) 01.06.2020 / Kurum Aktifinde Kayıtlı Bulunan Gayrimenkulün Satışında Kurumlar Vergisi ve KDV İstisnası Hakkında Özelge 24.05.2020 / 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) 13.05.2020 / Yapı Denetim Hizmetinde Faturanın Kimin Adına Düzenlenmesi Gerektiği Ve KDV Tevkifatı, Ödemeyi Yapan Yapı Müteahhidi Tarafından Yapı Denetimi Hizmetine Ait Bedelin Kazancın Tespitinde Gider, KDV'nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında Özelge 12.05.2020 / Şirket Aktifine Kayıtlı Olan ve Kiraya Verilmek Suretiyle Değerlendirilen Taşınmaz Satışının KDV ve KVK Yönünden Değerlendirilmesi. Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>