Lütfen bekleyiniz...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Başvuru Formu

Yazışma / Form
Peşin Fiyatlandırma Anlaşması Başvuru Formu[1]                                                                                                                        …. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA                                                   ...

Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi

Yazışma / Form
Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi[1] Tarih:  İL:                                                                                            VERGİ DAİRESİ: STOPAJA İLİŞKİN Stopaj Yılı: Vergi Dairesinden Talep: İade   Mahsup : Stopajların D...

Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu

Dava Dilekçesi
Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ..../..../........... .............................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne / Başkanlığına Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi konusunda aracılık yapmak istiyorum....

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu

Dava Dilekçesi
İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin Beyannamelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesine Aracılık Yetkisi Talep Formu ..../..../........... ..............................................................Vergi Dairesi Müdürlüğüne Odamı...

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi - 1

Dava Dilekçesi
Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi - 1   BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Dairenizin …………….. Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. ../../20…. tarihinde işe başlamış bulunmaktayız. 3100 sayılı Katma De...

Kurumlar Vergisi Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Kurumlar Vergisi Ödeme Kaydedici Cihaz İzin Dilekçesi ………………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ……………Dairenizin …………………… Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. 3100 sayılı Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullan...

Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi ………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE …………. Dairenizin ………………. Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. .............. kurumuna ibraz edilmek üzere Dairenize kayıtlı vergi mükellefi olduğumuza dair yazının...

Kurumlar Vergisi - Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe

Dava Dilekçesi
Kurumlar Vergisi - Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe ………………………. VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE ……………….. Dairenizin ………….. Vergi Kimlik Numarasında kayıtlı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. …… 20.. - ……. 20…. dönemine ait kurumumuzun stopaj ...

Defter - Belge İbraz Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Defter - Belge İbraz Dilekçesi  BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL   İlgi: … / …/ 20… tarih …… sayılı yazınız.   Dairenizin …………. Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. İlgi tarih ve sayılı yazınızda istemiş oldu...

Ceza İndirim Talebi Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Ceza İndirim Talebi Dilekçesi Ceza İndirim Talebi Dilekçesi BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL Dairenizin ……………… Vergi Kimlik Numaralı Kurumlar Vergisi mükellefiyiz. Kurumumuz adına düzenlenen, ../../….. tarih ve ….. Cilt ….. Sıra...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor