Lütfen bekleyiniz...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

Tarih Belge İsmi  
17.11.2020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
17.11.2020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
05.11.2020 Bursa İlinde Yapılacak Olan Polimer/Cips Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3181)
19.10.2020 2020 Yılı Üçüncü Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayınlandı
19.10.2020 Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Hakkında Sirküler
30.09.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3032)
14.09.2020 Kadın Hizmet Erbabına Sağlanan Kreş Ve Gündüz Bakım Hizmetine Aracılık Edilmesi Halinde İstisna Hükmünden Yararlanılıp Yararlanılmayacağı Hakkında Özelge
01.09.2020 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)
21.08.2020 Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A Maddesine Göre Yeniden Değerleme Hakkında Özelge
19.08.2020 Teknokentte Faaliyet Gösteren Şirketin Elektronik Ticaret Yazılım Kiralaması Hakkında Özelge
17.08.2020 Eğitim Kooperatifi Üyelerinin Çocuklarına Eğitim Verilmesinin Kurumlar Vergisi Ve Katma Değer Vergisi Muafiyetine Etkisi Hakkında Özelge
17.08.2020 İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yeniden Değerleme Hakkında Özelge
17.08.2020 Üretim Sırasında Ortaya Çıkan Ve Üretim Artığı, Tali Ürün Veya Yan Ürün Vasfına Sahip Olan Kıymetlerin İşletme Bünyesinde Kullanılmasının Vergisel Boyutu Hakkında Özelge
14.08.2020 Adi Ortaklığın Ortaklarından Borç Para Alması Ve Ortaklarına Borç Para Vermesi Hususunun Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Kapsamında Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği Hakkında Özelge
14.08.2020 Hasılat Paylaşımı Karşılığı İşi Yapan Firmaya Arsa Sahibi Firma Tarafından Yapılan Giderlerin Yansıtma Faturası İle Yansıtmasının Vergi Mevzuatı Açısından Durumu Hakkında Özelge
14.08.2020 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmetleri İçin Yapılan Ödemelerden KDV ve Gelir Vergisi Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge
14.08.2020 İşverenin İflası Halinde Yıllara Sari İnşaat İşinin Bitim Tarihi Hakkında Özelge
14.08.2020 Kooperatifin Boşta Duran Gayrimenkullerini Kiraya Vermesi ve Ortaklarından Aldığı Aidat, Gecikme Faizlerinin Vergilendirilmesi Hakkında Özelge
14.08.2020 Orman Hakedişe Tabi Hizmet Sözleşmelerinde Faturanın Ne Zaman Düzenleneceği Hakkında Özelge
14.08.2020 Özel Okula Yapılan Yardımların Vergilendirilmesi Hakkında Özelge
14.08.2020 Şirket Merkezinin Tek Ortağın İkamet Adresi Olarak Gösterilmesi Durumunda Elektrik, Su, Doğalgaz Giderlerinin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı Hakkında Özelge
14.08.2020 Yurtdışı Mukimi Kurumlara Verilen Hizmet Karşılığında Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi Hakkında Özelge
13.08.2020 Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Doğrultusunda Yatırım İndirimi İstisnası Hakkında Özelge
13.08.2020 Mükellefiyet Hakkında Özelge
13.08.2020 Yurtdışında Gerçek Ve Tüzel Kişilere Verilen Tasarım, Mimarlık Ve Montaj Hizmetlerinden Elde Edilen Gelirin Kurumlar Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında Özelge
Sayfada 25 Kayıt Toplam 134 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor