Lütfen bekleyiniz...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 28.12.2023 7491 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
2 13.03.2023 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
3 13.01.2023 7431 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
4 09.11.2022 7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
5 01.10.2022 2022 Yılı 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
6 14.05.2022 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
7 15.04.2022 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
8 17.02.2022 2021/4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Süreleri Uzatıldı
9 29.01.2022 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
10 27.10.2021 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
11 22.10.2021 2021/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
12 09.06.2021 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
13 22.04.2021 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
14 03.02.2021 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
15 27.11.2020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayınlandı
16 17.11.2020 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
17 22.10.2020 2020/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
18 07.08.2020 30/7/2020 tarihli ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı
19 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
20 28.05.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) Yayınlandı
21 13.05.2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
22 20.04.2020 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
23 14.04.2020 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı
24 04.04.2020 Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 30 Nisan)
25 31.03.2020 Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor