Lütfen bekleyiniz...

Kurumlar Vergisi Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 22.04.2021 7316 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
2 03.02.2021 7263 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
3 27.11.2020 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7256 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazetede Yayınlandı
4 17.11.2020 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
5 22.10.2020 2020/3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
6 07.08.2020 30/7/2020 tarihli ve 2813 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 31/7/2020 tarihli Resmi Gazete’de Yayımlandı
7 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
8 28.05.2020 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2569) Yayınlandı
9 13.05.2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
10 20.04.2020 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
11 14.04.2020 Kurumlar Vergisi Beyan Rehberi Yayınlandı
12 04.04.2020 Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 30 Nisan)
13 31.03.2020 Kredi Kartıyla Ödenebilen Vergi Türlerinin Kapsamı Genişletilmiştir
14 25.03.2020 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile Etkin Mücadele Kapsamında Bazı Tedbirler Alındı
15 09.12.2019 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
16 22.07.2019 7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
17 30.01.2019 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
18 18.01.2019 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
19 20.11.2018 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 2. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım 2018
20 02.10.2018 11/5/2018 Tarihli ve 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Kapsamındaki Bazı İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 140) Yayınlandı
21 25.09.2018 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 1. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 1 Ekim 2018
22 01.08.2018 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Borçlarının Yapılandırılması İçin Öngörülen Başvuru, Bildirim ve Beyan Süreleri Uzatıldı
23 06.06.2018 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18) Yayınlandı
24 18.05.2018 Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
25 20.04.2018 Kurumlar Vergisi Beyanname Süresi Uzatıldı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 2 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor